Nyeste‎ > ‎

Generalforsamling

indsendt 27. jan. 2019 07.21 af Thomas Nørskov   [ opdateret 27. jan. 2019 07.22 ]
Så er det tid til generalforsamling igen. Det er d.18/2-19 i MTIF klubhuset bag Møldrup hallen kl.19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen (herunder suppleanter)
6. Valg af revisor (herunder suppleant)
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde mindst 8 dage før. Sager/forslag, der ikke er opført på dagsordenen eller modtaget rettidigt kan ikke færdigbehandles på generalforsamlingen. Stemmeret har de tilstedeværende over 15 år, og med-lemmer under 15 år har stemmeret ved en forældre.

Forslag kan også sendes per mail til gislum@city.dk
Comments